DEN EVIGE ILD  
Bellevue Teater 2019
Director: Mads M Nielsen
Setdesign: Benjamin Lacour
Costumedesign: Astrid Lynge Ottosen / Karin Ørum Director: Mads M Nielsen